Metamorfozy Superlinii

26 sierpnia 2015 | Brak komentarzy


Meta­mor­fo­zy Super­li­nii...
Czytaj dalej


Ania zmienia w Dzień dobry TVN

28 kwietnia 2015 | Brak komentarzy


Poni­żej znaj­dzie­cie krót­ki repor­taż na temat mojej zmia­ny i roz­mo­wę na żywo w stu­diu Dzień dobry TVN. Choć cykl Odważ(e)ni jest dedy­ko­wa­ny odchu­dza­niu, a czas był moc­no ogra­ni­czo­ny, to myślę, że uda­ło mi się prze­my­cić w nim tro­c...
Czytaj dalej
Doing things changes things.