Pytanie na śniadanie po raz drugi

18 listopada 2017 | Brak komentarzy


Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek...
Czytaj dalej


Pytanie na śniadanie

21 września 2017 | Brak komentarzy


Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek...
Czytaj dalej


RELACJA Z HIMALAJÓW W ULTRA

30 października 2016 | 1 komentarz


Zwy­cięz­ca w Hima­la­jach...
Czytaj dalej


Ania Zmienia w Magazynie Bieganie

20 czerwca 2016 | Brak komentarzy


Ania Zmie­nia w Maga­zy­nie Bie­ga­nie...
Czytaj dalej


Nie mów, że nie masz siły, ale wal...

20 grudnia 2015 | Brak komentarzy


Prze­czy­taj arty­kuł...
Czytaj dalej


Nie mówcie otyłym „przestań żreć!”...

20 grudnia 2015 | Brak komentarzy


Przejdź do arty­ku­łu...
Czytaj dalej


Ania Zmienia w GIRLS Dziewczyny Tr...

20 grudnia 2015 | Brak komentarzy


Ania Zmie­nia w GIRLS Dziew­czy­ny Tre­nu­ją...
Czytaj dalej


Reportaż w TVN Meteo Active

24 listopada 2015 | Brak komentarzy


Zapra­szam do obej­rze­nia 20-minu­to­we­go repor­ta­żu na temat mojej zmia­ny, któ­ry poja­wił się na ante­nie TVN Meteo Acti­ve. Dla­cze­go? Jak? Jak zaczę­łam? Co dalej? O tym wszyst­kim sta­ra­łam się w nim opo­wie­dzieć. Tu możesz obej­rzeć mate...
Czytaj dalej
Doing things changes things.