Motywacja

Motywacja

16 lipca 2015
Nie­co ponad 10lat temu wra­ca­łam z moim ówcze­snym chło­pa­kiem ze spa­ce­ru. Byłam wte­dy w trak­cie typo­we­go odchu­dza­nia — licze­nie kalo­rii, kato­wa­nie się wska­za­nia­mi wagi. Na tam­ten moment było to minus 18kg. Pamię­tam, że kie­dy tak szli­śmy, powie­dzia­łam do nie­go coś, co dziś przy­pra­wia mnie o ciar­ki na całym cie­le: — Robię to, bo chcia­ła­bym być ide­al­na, dla Cie­bie. — [uśmiech­nął… Czytaj dalej


Doing things changes things.