16 maja, 2016 / Motywacja

Samotność długodystansowca

17 kwietnia, 2016 / rozmyślANIA

Chciej więcej, patrz szerzejDoing things changes things.