7 września, 2015 / Kilometry

Wszystko się zmienia

21 czerwca, 2015 / Kilometry

Trzeba robić rzeczy piękne: sztafeta XLPL EkidenDoing things changes things.